Personal Details: Wojdon, Joanna

Wojdon Joanna

Stały Autor | Core Author | Stammautorin

Joanna Wojdon, Dr. phil. (*1973), profesor nadzwyczajny w Zakładzie Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie Uniwersytetu Wrocławskiego, była stypendystka Fulbrighta, członkini zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Dydaktyki Historii i redaktor prowadząca rocznika Stowarzyszenia, współautorka pierwszego polskiego e-podręcznika do historii i pierwszych w Polsce studiów magisterskich z zakresu historii w przestrzeni publicznej (public history). Inne obszary jej zainteresowań obejmują stosowanie technologii informacyjnej w nauczaniu historii, nauczanie historii przez rozrywkę, wpływ polityki i propagandy na edukację, zwłaszcza w Polsce Ludowej, oraz historię Polonii amerykańskiej po II wojnie światowej.

Joanna Wojdon, PhD (*1973), is an Associate Professor at the Department of Methodology of Teaching History and Civic Education, Institute of History, University of Wrocław, Poland, a Fulbright alumna, a board member of the International Society for History Didactics and managing editor of its Yearbook, a co-author of the first history e-textbook in Poland. She has developed the first MA program in public history in Poland. Other areas of her interest include using information technology in history education, history and edutainment, political and propaganda influence on education, especially in Poland under communism, and the history of the Polish Americans after World War II.

Joanna Wojdon, Joanna Wojdon, Dr. phil. (*1973), ist Professorin an der Abt. für die Didaktik der Geschichte und Politik des Historischen Instituts der Universität Wrocław, Polen. Sie ist eine Fulbright Alumna, ein Mitglied des Vorstands der Internationalen Gesellschaft für Geschichtsdidaktik und geschäftsführende Herausgeberin seines Jahrbuchs und ein Co-Autor des ersten digitalen Schulgeschichtsbuchs in Polen. Sie hat den ersten polnischen MA-Studiengang für Public History
entwickelt. Andere Forschungsinteressen liegen im Bereich des digitalen Wandels in der Geschichtsdidaktik, des Verhältnisses von Geschichte und Edutainment, des Einflusses der Geschichtspolitik auf den Geschichtsunterricht, insbesondere in der Zeit des kommunistischen Polen, und schliesslich in der Geschichte der polnischen Amerikaner nach dem 2. Weltkrieg.

http://joanna.wojdon.net/pl/
 • Public Historians and their Professional Identity

  Public Historians und ihre Berufsidentität

  Videogames are a form of public history, for alongside other digital media, they are the major factor that shapes the historical consciousness of today.

  Public Historians and their Professional Identity
 • Women of Post-War Wroclaw – Is This Gender Public History?

  Wystawa Powojenne wrocławianki i ich dzieła – czy to gender public history? | Die Töchter Nachkriegs-Breslaus – Ist das Gender Public History?

  Can we call the Market Square exhibition in Wroclaw in 2020 an example of gender public history?

  Women of Post-War Wroclaw – Is This Gender Public History?
 • Public History and Board Games

  Public History i gry planszowe | Public History und Brettspiele

  Games grow in history-related entertainment. While videogames have received the most attention, board games like Kolejka from Poland lead...

  Public History and Board Games
 • Public History Goes to Summer School

  Public history idzie do szkoły letniej | Public History besucht eine Summer School

  In July 2018, the University of Wroclaw hosted its first Public History Summer School at the University of Wroclaw. Was it worth the trip for the 46 participants from 18 countries? The organizers draw their self-critical conclusions.

  Public History Goes to Summer School
 • Who Owns the Museum Narrative?

  Do kogo należy narracja muzealna czyli o pracy przewodników? | Wem gehört das Museumsnarrativ?

  Who owns the museum narrative? The museum and its management, or the public? Is there only one narrative with the management being responsible for its dissemination?

  Who Owns the Museum Narrative?
 • Public History Goes to School

  Public History idzie do szkoły | Public History geht zur Schule

  Schools can become a means of Public History through the names they are given. This becomes especially evident in post-socialist Poland and its school names.

  Public History Goes to School
 • Public History and History Didactics – A Conversation

  Public History und Geschichtsdidaktik – Ein Austausch | Public history i dydaktyka historii – rozmowa

  Public history and history didactics are two subfields of history that focus on reaching the world outside the academy. A conversation...

  Public History and History Didactics – A Conversation
 • Do We Need Public History Study Programs?

  Brauchen wir Studiengänge für Public History? | Czy potrzebujemy public history jako odrębnego programu studiów?

  In Europe the number of public history programs is steadily growing. These programs emphasize practical training of their graduates for professional careers in history-related institutions. Do we really need them?

  Do We Need Public History Study Programs?

Pin It on Pinterest