Personal Details: Ruchniewicz, Krzysztof

Ruchniewicz Krzysztof

Co-Director and Stały Autor | Core Author | Stammautor

Krzysztof Ruchniewicz, Studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, Universität des Saarlandes w Saarbrücken oraz Phillips Universität w Marburgu; praca magisterska (1991) pt. Enno Meyer a Polska i Polacy. Z badań nad początkami Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN; rozprawa doktorska (2000) pt. Warszawa-Berlin-Bonn. Stosunki polityczne w latach 1949–1958; rozprawa habilitacyjna (2007) pt. Polskie zabiegi o odszkodowania niemieckie w latach 1944/45–1975; pracownik naukowy w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (1991-); 2009 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego; 2013 profesor tytularny; dyrektor Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego (2002–2007 i 2009-); Zainteresowania badawcze: historia Niemiec i stosunków polsko-niemieckich w XX wieku; dzieje integracji europejskiej; polityka historyczna i kultura pamięci; dzieje Polaków w Niemczech; Public History, międzynarodowe badania podręcznikowe. Liczne publikacje, zob. http://www.krzysztofruchniewicz.pl/publikacje/publikacje.html

Krzysztof Ruchniewicz, PhD (*1967), is a professor at the University of Wrocław (since 2009) and director of the Willy Brandt Center for German and European Studies there. He studied history and East-European history at the University of Wrocław, at the University of Saarland in Saarbrücken, and at the Philipps University in Marburg. PhD (2000): „Warsaw – Berlin – Bonn. Political relations in the years 1949-1958“ (Polish); Habilitation (2007): „Polish efforts to German reparations in the years 1944/45-1975“ (Polish). Research Associate at the history department of University of Wrocław (since 1991). Research interests: history of Germany and the German-Polish relations in 20th century; history of European integration, issues of historical culture and history politics; history of the Polish in Germany, Public History, international textbook research.
Many publications, vide: http://www.krzysztofruchniewicz.pl/publikacje/publikacje.html

Krzysztof Ruchniewicz, Dr. phil. habil. (*1967), ist Professor an der Universität Wrocław und Direktor des dortigen Willy-Brandt-Zentrums für Deutschland- und Europastudien (2002–2007 und seit 2009). Studium der Geschichte und osteuropäischen Geschichte an der Universität Wroclaw, der Universität des Saarlandes in Saarbrücken und der Phillips-Universität in Marburg. Dissertation (2000): "Warschau-Berlin-Bonn. Politische Beziehungen in den Jahren 1949–1958" (poln.); Habilitationsschrift (2007): "Polnische Bemühungen um die deutsche Wiedergutmachung in den Jahren 1944/45–1975" (poln.); Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Institut der Universität Wroclaw (seit 1991); 2009 außerordentlicher Professor der Universität Wroclaw. Forschungsschwerpunkte: Geschichte Deutschlands und der deutsch-polnischer Beziehungen im 20. Jahrhundert; Geschichte der europäischen Integration; Fragen der Geschichtskultur und Geschichtspolitik; Geschichte der Polen in Deutschland, Public History, internationale Schulbuchforschung.
Zahlreiche Publikationen, vgl.: http://www.krzysztofruchniewicz.pl/publikacje/publikacje.html

http://krzysztofruchniewicz.eu
  • Why We Still Need Textbook Commissions?

    Wozu noch Schulbuchkommissionen? | Czy komisje podręcznikowe są jeszcze potrzebne?

    In general, textbook commissions reflect the needs of their times. In the past, they quite successfully served their purpose of mediating between politics, research, and teaching. They played a highly relevant role in the international dialogue

    Why We Still Need Textbook Commissions?

Pin It on Pinterest