Historical Burdens of Turkish Universities

Die historische Erblast türkischer Universitäten | Türkiye’de Üniversitenin Tarihsel Sorunlarla Yüzleşmesi

Uzun süren Osmanlı Devleti döneminde yüksek eğitim kurumu denildiğinde akla medreseler geliyordu. Ancak bu kurumlar modernleşme döneminde işlevsiz kaldı ve Tanzimat döneminde itibaren Avrupa tarzından modern yüksek öğretim kurulmaya başladı. 1863’te açılan Darülfünun, felsefesi, programı, teşkilat ve personel yapısıyla özgün bir yüksek öğretim kurumu idi. Defalaca kapatılp yeniden açıldı. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise yeni rejimin reformlarını tam olarak desteklemedi ancak karşı da değildi. Oysa yeni rejim üniversiteden tam itaat ve destek bekliyordu. 1924’te Tevhid-i Tedrisat ile paralel yüksek öğretim medreselerin kapısına kilit vuruldu. [1]

 

İnkılapların emrinde ve hizmetinde üniversite

Kemalist rejim kendisine tam bağlı ve destekçi bir üniversite inşa etmek için yurtdışından getirdiği uzmanların da yardımıyla 1933’te önemli bir reform yaptı. Osmanlı Darülfüunu kaldırıldı, İstan…


Categories: 3 (2015) 26
DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2015-4502

Tags: , ,

Pin It on Pinterest