Artistic License of the Author

(Do)wolność pisarza | Künstlerische Freiheit des Autors

W Austrii, Niemczech i Szwajcarii toczyła się ciekawa dyskusja o (do)wolności jednego z austriackich pisarzy, Roberta Menasse.[1] Jest on m.in. autorem bestsellerowej powieści o Brukseli “Die Hauptstadt”, za którą w 2017 r. otrzymał Niemiecką Nagrodę Książkową (Deustcher Buchpreis).[2] Krytykę wywołał sposób obchodzenia się Menassego z postaciami i miejscami historycznymi..

 

En vogue – Menasse jest czytany i dyskutowany

Robert Menasse znany jest nie tylko jako poczytny pisarz, publikuje też często eseje na tematy europejskie w głównych dziennikach i tygodnikach. Można się z wieloma tezami autora nie zgadzać, jednak są one niewątpliwie impulsami do refleksji.

Pod adresem pisarza, jego warsztatu i postawy etycznej pojawiły się jednak poważne zarzuty. Menasse, jak się okazało, własne zmyślenia przedstawiał w swojej publicystyce i publicznych wystąpieniach jako fakty historyczn…


Categories: 7 (2019) 20
DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2019-13951

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest