Personal Details: Karolewski, Ireneusz

Karolewski Ireneusz

Autor gość | Guest Author | Gastautor

Ireneusz Paweł Karolewski, Dr. phil. habil. (*1971), Profesor nauk politycznych w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta, Uniwersytet Wrocławski. Studia nauk politycznych na Uniwersytecie Poczdamskim (1990-1995), tamże doktorat (1999) i habilitacja (2008), adiunkt w Katedrze Teorii Politycznej Uniwersytetu Poczdamskiego (1999-2008). Profesor gościnny na Uniwersytecie Harvarda, Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara, Instytucie Studiów Politycznych w Lille oraz Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Specjalizacje badawcze: integracja europejska, badania nad nacjonalizmem, społeczeństwo obywatelskie, teoria polityczna. Współkierujący Grupą Badawczą “Identity” Europejskiego Konsorcjum Badań Politologicznych (ECPR) oraz główny wydawca rocznika “Annual of European and Global Studies”.

Ireneusz Paweł Karolewski, PhD (*1971), holds the chair for political sciences at the Willy Brandt Center for German and European Studies at the University of Wrocław. Studies of political sciences, PhD (1999) and Habilitation (2008) at the University of Potsdam (Germany). In Potsdam research associate (1999-2008); visiting professor at Harvard University, Hebrew University in Jerusalem, at the University of California in Santa Barbara and at the Institut des Sciences Politiques in Lille. Main research interests: European integration, nationalism, civil society, political theory. Co-founder of the Standing Group "Identity" of the ECPR, and editor-in-chief of the yearbook "Annual of European and Global Studies".

Ireneusz Paweł Karolewski, Dr. phil. (*1971), ist Professor für Politikwissenschaft am Willy-Brandt-Zentrum für Deutschland- und Europastudien der Universität Wrocław. Studium der Politikwissenschaft, Promotion (1999) und Habilitation (2008) an der Universität Potsdam, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Politische Theorie der Universität Potsdam (1999-2008); Gastprofessor an der University Harvard, Hebrew University of Jerusalem, University of California in Santa Barbara und am Institut des Sciences Politiques in Lille. Hauptarbeitsgebiete: europäische Integration, Nationalismus, Zivilgesellschaft, Politische Theorie. Mitbegründer der Standing Group “Identity” des (ECPR) und verantwortlicher Herausgeber des Jahrbuchs “Annual of European and Global Studies”.

http://www.wbz.uni.wroc.pl/de/ueber-uns/wissenschaftler/ireneusz-karolewski.html
  • Narratives of the European Union

    Die Narrative der Europäischen Union | Narracje Unii Europejskiej

    The attractiveness of the European Union gave, partially, birth to a number of narratives about the nature of the EU, which became pronounced in the 1990s and flourished in the heyday of the EU enlargements.

    Narratives of the European Union

Pin It on Pinterest