Personal Details: Chmielewski, Adam

Chmielewski Adam

Author

Adam Chmielewski, profesor zwyczajny w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, działacz społeczny i publicysta polityczny. Studiował filozofię we Wrocławiu, Oxfordzie i Nowym Jorku. Jest autorem kilku książek, wśród nich Filozofia Poppera. Analiza krytyczna (1995); Niewspółmierność, nieprzekładalność, konflikt (1997), Społeczeństwo otwarte czy wspólnota? (2001), Dwie koncepcje jedności (2006) i Psychopatologia życia politycznego (2009). Jest także autorem licznych przekładów filozoficznych z języka angielskiego, w tym dzieł Bertranda Russella, Karla Poppera, Alasdaira MacIntyre’a, Richarda Shustermana, Slavoja Žižka oraz dwóch powieści. Jest redaktorem naczelnym „Studia Philosophica Wratislaviensia” oraz członkiem rad redakcyjnych polskich i zagranicznych pism filozoficznych. W 2011 roku odegrał wiodącą rolę w uzyskaniu tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 dla Wrocławia jako autor zwycięskiej aplikacji miasta o ten tytuł. Publikuje blogi Interwencje Filozoficzno-Polityczne oraz Wrocław Europejska Stolica Kultury 2016.

Adam Chmielewski ist Professor an der Philosophischen Fakultät der Universität Wrocław, Sozialaktivist und politischer Publizist. Er hat Philosophie in Wrocław, Oxford und New York studiert und eine Reihe von Büchern verfasst, u.a. Filozofia Poppera. Analiza krytyczna (Poppers Philosophie: eine kritische Analyse, 1995) Niewspółmierność, nieprzekładalność, konflikt (Unvergleichbarkeit, Unübersetzbarkeit, Konflikt, 1997), Społeczeństwo otwarte czy wspólnota? (Offene Gesellschaft oder Gemeinschaft? 2001), Dwie koncepcje jedności (Zwei Einheitsentwürfe, 2006) i Psychopatologia życia politycznego (Psychopathologie des politischen Leben, 2009). Des Weiteren hat er viele philosophische Texte aus dem Englischen übersetzt, darunter Arbeiten von Bertrand Russell, Karl Popper, Alasdair MacIntyre, Richard Shusterman und Slavoj Žižek, sowie zwei Erzählungen. Er ist Chefredakteur der Studia Philosophica Wratislaviensia sowie Mitglied des Redaktionsbeirats einiger polnischer und ausländischer Philosophie-Fachzeitschriften. Als Autor der Bewerbung Wrocławs um den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt 2016 war er 2011 maßgeblich an Wrocławs Erfolg beteiligt. Er bloggt außerdem auf Philosophisch-politische Interventionen sowie Wrocław Europäische Kulturhauptstadt 2016.

Adam J. Chmielewski is Professor in the Institute of Philosophy, University of Wrocław, Poland. He is also a social activist and political columnist. He studied philosophy and social sciences at the universities in Wrocław, Oxford, New York and Edinburgh. He authored several books, among them Popper's Philosophy. A Critical Analysis (1995) Incommensurability, Untranslatability, Conflict (1997), Open Society or Community? (2001), Two Conceptions of Unity (2006) and Psychopathology of Political Life (2009). He translated from English into Polish a number of books, among them works by Bertrand Russell, Karl Popper, Alasdair MacIntyre, Richard Shusterman, Slavoj Žižek, as well as some works of fiction. He is the Editor-in-Chief of the Studia Philosophica Wratislaviensia, and a member of editorial boards of several Polish and international journals. In 2011 he played crucial role in securing the designation of European Capital of Culture 2016 for the city of Wroclaw, by authoring successful bid of the city for this title. He publishes blogs: Interventions: Philosophical and Political and Wrocław European Capital of Culture 2016

http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=14018&_k=rd5u81
 • Ethics in Cyberspace

  Etyka w cyberprzestrzeni | Ethik im virtuellen Raum

  In order to understand the impact of cyberspace on human morality one has to begin by rebutting the liberal distinction between the private and the public.

  Ethics in Cyberspace
 • Post-Truth and Alethic Populism

  Post-prawda i populizm aletyczny | Postfaktizität und alethischer Populismus

  Ever since its nomination as the word of the year 2016, the concept of “post-truth” continues to agitate public opinion. But what is the solution? About Alethic Populism.

  Post-Truth and Alethic Populism

Pin It on Pinterest