Signs of Remembrance

Znak pamięci | Zeichen der Erinnerung

DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2017-10440

Catholic churches in Poland are not merely sacred objects. In terms of Polish history, they have contributed to the creation of the country’s national identity, particularly in the nineteenth century and during the Second World War. To this day, they remain a national place of remembrance. Contemporary witnesses, who gradually become a part of history themselves, strive to unite their fate with that of other Polish generations through signs of remembrance. One of several examples that display the commemorative nature of sacred institutions is the chapel located within the garrison church in Wrocław which is dedicated to Poles who were deported to Siberia (Zesłańców Sybiru). […]

The article is available in Polish, English, German.

Kościoły katolickie w Polsce nie są jedynie obiektami sakralnymi. Specyfika historii Polski, zwłaszcza w XIX w., kiedy nie istniało polskie państwo, sprawiła że instytucje kościelne poczęły odgrywać także rolę w podtrzymywaniu tożsamości narodowej. Współcześnie nadal obserwujemy traktowanie świątyń jako miejsca pamięci narodowej. Dotyczy to również II wojny światowej. Odchodzące pokolenie jej świadków podejmuje zabiegi, by znaki pamięci z nią związane umieszczone zostały pośród innych przypominających polskie losy. Jednym z wielu przykładów tego typu działań komemoratywnych w przestrzeni sakralnej, jest kaplica Zesłańców Sybiru w kościele garnizonowym pw. Św. Elżbiety we Wrocławiu.

 

Narodowa rola Kościoła katolickiego w Polsce

Jedną z form obrony przed wynarodowieniem, grożącym Polakom w wyniku utraty własnego państwa pod koniec XVIII w., było wzmacnianie tej części identyfikacji narodo-wej, która wiązała si…


Categories: 5 (2017) 39
DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2017-10440

Tags: , , ,

Pin It on Pinterest