Personal Details: Ripka, Vojtěch

Ripka Vojtěch

Hodnocení Autor | Guest Author | Gastautor

Vojtěch Ripka, PhD (*1979), je vedoucím Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů. Studoval politologii a srovnávací sociální politiku na Masarykově univerzitě v Brně a na Oxfordské univerzitě. Jeho publikace se zaměřují na metodologii sociálních věd, komparativní historii sociální politiky a transitivní spravedlnost. Od roku 2008 působí jako lektor dalšího vzdělávání pedagogů a též jako autor vzdělávacích pomůcek.

Vojtěch Ripka, PhD (*1979), is the head of the Department of Education at the "Institute for the Study of Totalitarian Regimes", Prague, Czech Republic. He has studied Political Science and Comparative Social Politics at Masaryk University in Brno and the University of Oxford. He has published on topics of social science methods, comparative history of social politics, and transitional justice. He has been working in teacher instruction and educational tool development since 2008.

Vojtěch Ripka, Dr. phil. (*1979), ist der Leiter der Bildungsabteilung am "Institut zum Studium totalitärer Regime" in Prag. Er hat Politikwissenschaften und Vergleichende Sozialpolitik an der Masaryk-Universität in Brno und der Universität Oxford studiert. Publiziert hat Ripka über Methoden der sozialwissenschaftlichen Forschung, die vergleichende Geschichte der Sozialpolitik und der Transitional Justice. Seit 2008 arbeitet er in der LehrerInnen-Ausbildung und in der Entwicklung von Bildungsmaterial.

  • Socialism Realised

    Sozialismus greifbar gemacht | Socialism Realised – cesta tam a zase zpátky
    Pensioners in Pioneer Costumes from Socialism Times dance

    Might the experience of living in a communist regime be useful for the general international public? This is our attempt to answer this question.

    Socialism Realised

Pin It on Pinterest