Personal Details: Kamiński, Łukasz

Kamiński Łukasz

Author

Łukasz Kamiński, PhD, *1973, historian, specializing in history of communism and anticommunist resistance. Assistant professor at University of Wrocław. 2000-2016 in the Institute of National Remembrance, 2011-2016 as its president. Since 2017 president of the Platform of European Memory and Conscience. Co-editor (with Grzegorz Waligóra) of the history of Solidarity (in 6 volumes, 2010).

Łukasz Kamiński, Dr. phil., *1973, historyk, specjalizujący się w badaniu komunizmu i oporu przeciwko niemu. Adiunkt na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2000-2006 w IPN, 2011-2016 prezes Instytutu. Od 2017 prezes Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia. Współredaktor (z Grzegorzem Waligórą) sześciotomowej historii NSZZ Solidarność.

https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=83123&_k=phqgab

Pin It on Pinterest