Personal Details: Van Nieuwenhuyse, Karel

Van Nieuwenhuyse Karel

Gastschrijver | Guest Author | Gastautor

Karel van Nieuwenhuyse, PhD (*1975), is als docent geschiedenisdidactiek verbonden aan de Specifieke Lerarenopleiding Geschiedenis van de KU Leuven (faculteit Letteren). Zijn onderzoek inzake geschiedenisonderwijs richt zich op de positie van het heden, het gebruik van bronnen, historische narratieven en hun connectie met identiteitsvorming, historische representaties van het koloniale verleden, en het onderwijzen van interculturele contacten.

Karel van Nieuwenhuyse, PhD (*1975), is since 2013 assistant professor in History Didactics, in the Faculty of Arts, University of Leuven, Belgium. His main research interests related to history education are the position of the present, the use of sources, students’ historical narratives and the connection with their identification, historical representations of the colonial past, and the teaching of intercultural contacts.

Karel van Nieuwenhuyse, Dr. phil (*1975), ist Assistenzprofessor für Geschichtsdidaktik an der Fakultät der Geisteswissenschaften der Universität von Leuven, Belgien. Sein Forschungsschwerpunkt auf dem Gebiet des Geschichtsunterrichts ist die Stellung der Gegenwart, der Gebrauch von Quellen, die historischen Narrative von Studierenden und der Bezug zu deren Identifikation, die historischen Darstellungen der kolonialen Vergangenheit und das Lehren von interkulturellen Kontakten.

http://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00033576

Pin It on Pinterest